Privacyverklaring

Dit beleid beschrijft de regels voor de verwerking van informatie over u, inclusief persoonlijke gegevens en cookies.


1. Algemene informatie

 1. Dit beleid is van toepassing op de website die functioneert onder de URL: jtswork.nl
 2. De exploitant van de website en de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is: JTS WORK B.V. Sportweg 7, 4308AE Sirjansland, Nederland
 3. Het contact e-mailadres van de exploitant: info@jtswork.nl
 4. De exploitant is de verantwoordelijke voor uw persoonsgegevens met betrekking tot de vrijwillig verstrekte gegevens op de website.
 5. De website maakt gebruik van persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden:
  • Nieuwsbrieven verzenden
  • Het beheer van het opmerkingensysteem
  • Het beheer van een online forum
  • Het voeren van online chatgesprekken
  • Het beheer van advertenties
  • Het presenteren van gebruikersprofielen aan andere gebruikers
  • Het weergeven van gebruikersadvertenties
  • De afhandeling van formulierverzoeken
  • Het voorbereiden, verpakken en verzenden van goederen
  • Het leveren van bestelde diensten
  • De incasso van verschuldigde bedragen
  • Het presenteren van aanbiedingen of informatie
 6. De website verzamelt informatie over gebruikers en hun gedrag op de volgende manieren:
  1. Door vrijwillig verstrekte gegevens in formulieren die in het systeem van de exploitant worden ingevoerd.
  2. Door het opslaan van cookies (ook wel “cookies” genoemd) op eindapparaten.

2. Geselecteerde methoden voor gegevensbescherming toegepast door de operator

 1. Inlog- en gegevensinvoerlocaties zijn beveiligd in de transportlaag (SSL-certificaat). Hierdoor worden persoonlijke en inloggegevens die op de website worden ingevoerd, versleuteld op de computer van de gebruiker en kunnen ze alleen worden gelezen op de bestemmingsserver.
 2. Persoonlijke gegevens die in de database worden opgeslagen, worden op zo’n manier versleuteld dat alleen de operator met de juiste sleutel ze kan lezen. Hierdoor zijn de gegevens beschermd in geval van diefstal van de database van de server.
 3. Gebruikerswachtwoorden worden in gehashte vorm opgeslagen. De hash-functie werkt eenrichtingsverkeer, wat betekent dat de oorspronkelijke gegevens niet kunnen worden hersteld. Dit is momenteel de moderne standaard voor het opslaan van gebruikerswachtwoorden.
 4. De operator wijzigt regelmatig zijn beheerderswachtwoorden.
 5. Om gegevens te beschermen, maakt de operator regelmatig back-ups.
 6. Een belangrijk onderdeel van gegevensbescherming is het regelmatig updaten van alle software die de operator gebruikt voor het verwerken van persoonlijke gegevens, wat met name betekent dat programmeercomponenten regelmatig worden bijgewerkt.

3. Hosting

 1. De service wordt gehost (technisch onderhouden) op de servers van de operator: SeoHost

4. Uw rechten en aanvullende informatie over het gebruik van gegevens

 1. In sommige gevallen heeft de beheerder het recht om uw persoonsgegevens aan andere ontvangers door te geven, indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of voor de nakoming van verplichtingen die op de beheerder rusten. Dit betreft de volgende groepen ontvangers:
  • hostingbedrijf op basis van gegevensverwerkingsovereenkomst
  • postbedrijven
  • juridische kantoren en incassobureaus
  • commentaarsysteemoperators
  • operators van online chatoplossingen
  • geautoriseerde medewerkers en medewerkers die de gegevens gebruiken voor het uitvoeren van het doel van de website
  • bedrijven die namens de beheerder marketingdiensten verlenen
 2. Uw persoonsgegevens die door de beheerder worden verwerkt, worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de uitvoering van activiteiten die wettelijk zijn vastgelegd (bijv. boekhoudkundige verplichtingen). Met betrekking tot marketinggegevens worden de gegevens niet langer dan 3 jaar verwerkt.
 3. U heeft het recht om van de beheerder te eisen:
  • toegang tot uw persoonsgegevens
  • rectificatie van uw persoonsgegevens
  • verwijdering van uw persoonsgegevens
  • beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens
  • overdracht van uw persoonsgegevens
 4. Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking zoals vermeld in punt 3.3 c) met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens voor de uitvoering van rechtmatige belangen van de verwerkingsverantwoordelijke, inclusief profilering. Het recht van bezwaar kan echter niet worden uitgeoefend indien er dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking bestaan die zwaarder wegen dan jouw belangen, rechten en vrijheden, in het bijzonder het vaststellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen.
 5. Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij de President van het Bureau voor de Bescherming van Persoonsgegevens tegen de handelingen van de verwerkingsverantwoordelijke.
 6. Het verstrekken van persoonsgegevens is vrijwillig, maar noodzakelijk voor de service.
 7. Met betrekking tot jou kunnen er maatregelen worden genomen die bestaan uit geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering, voor het leveren van diensten onder de gesloten overeenkomst en voor direct marketing door de verwerkingsverantwoordelijke.
 8. Persoonsgegevens worden niet overgedragen aan derde landen zoals bedoeld in de voorschriften inzake gegevensbescherming. Dit betekent dat we ze niet buiten de Europese Unie doorsturen.

5. Informatie in formulieren

 1. De service verzamelt vrijwillig verstrekte informatie van gebruikers, inclusief persoonsgegevens, indien verstrekt.
 2. De service kan informatie over verbindingsparameters (tijdindicatie, IP-adres) opslaan. In sommige gevallen kan de service informatie opslaan die het mogelijk maakt om gegevens in het formulier te koppelen aan het e-mailadres van de gebruiker die het formulier invult. In dat geval wordt het e-mailadres van de gebruiker weergegeven in de URL van de pagina met het formulier.
 3. De gegevens die in het formulier worden verstrekt, worden verwerkt voor het doel dat voortvloeit uit de functie van het specifieke formulier, zoals het uitvoeren van een serviceverzoek, zakelijk contact, registratie van diensten, enz.
 4. De context en beschrijving van het formulier informeren duidelijk waarvoor het dient.

6. Logs van de verwerkingsverantwoordelijke

 1. Informatie over het gedrag van gebruikers op de website kan worden gelogd. Deze gegevens worden gebruikt voor het beheer van de service.

7. Belangrijke marketingtechnieken

 1. De operator maakt gebruik van statistische verkeersanalyse op de website via Google Analytics (Google Inc. gevestigd in de VS). De operator verstrekt geen persoonlijke gegevens aan de dienstverlener, maar alleen geanonimiseerde informatie. De service maakt gebruik van cookies op het eindapparaat van de gebruiker. Met betrekking tot informatie over gebruikersvoorkeuren die door het Google-advertentienetwerk worden verzameld, kan de gebruiker informatie die voortkomt uit cookies bekijken en bewerken met behulp van de tool: https://www.google.com/ads/preferences/

8. Informatie over cookies

 1. De website maakt gebruik van cookies.
 2. Cookies (ook wel “koekjes” genoemd) zijn computergegevens, met name tekstbestanden, die worden opgeslagen op het eindapparaat van de gebruiker van de website en bedoeld zijn voor het gebruik van de webpagina’s van de website. Cookies bevatten meestal de naam van de webpagina waar ze vandaan komen, de duur van de opslag op het eindapparaat en een uniek nummer.
 3. De partij die cookies op het eindapparaat van de gebruiker van de website plaatst en toegang tot deze cookies verkrijgt, is de exploitant van de website.
 4. Cookies worden gebruikt voor de volgende doeleinden:
  1. het handhaven van de gebruikerssessie van de website (na het inloggen), zodat de gebruiker niet op elke subpagina van de website opnieuw zijn/haar gebruikersnaam en wachtwoord hoeft in te voeren;
  2. het bereiken van de doelen zoals beschreven in het gedeelte “Belangrijke marketingtechnieken”;
 5. Binnen de website worden twee hoofdtypen cookies gebruikt: “sessiecookies” en “permanente cookies”. “Sessiecookies” zijn tijdelijke bestanden die op het eindapparaat van de gebruiker worden opgeslagen totdat de gebruiker uitlogt, de webpagina verlaat of de software (webbrowser) uitschakelt. “Permanente cookies” worden opgeslagen op het eindapparaat van de gebruiker voor de duur die is opgegeven in de parameters van de cookies of totdat de gebruiker ze verwijdert.
 6. De webbrowsersoftware (webbrowser) staat meestal standaard het opslaan van cookies op het eindapparaat van de gebruiker toe. Gebruikers van de website kunnen deze instellingen wijzigen. De webbrowser biedt de mogelijkheid om cookies te verwijderen. Het is ook mogelijk om cookies automatisch te blokkeren. Uitgebreide informatie hierover is te vinden in de helpfunctie of documentatie van de webbrowser.
 7. Beperkingen op het gebruik van cookies kunnen van invloed zijn op bepaalde functionaliteiten die beschikbaar zijn op de webpagina’s van de website.
 8. Cookies die op het eindapparaat van de gebruiker van de website worden geplaatst, kunnen ook worden gebruikt door samenwerkende partijen van de exploitant van de website, met name Google (Google Inc. gevestigd in de VS), Facebook (Facebook Inc. gevestigd in de VS) en Twitter (Twitter Inc. gevestigd in de VS).

9. Cookiebeheer – hoe geef je in de praktijk toestemming en trek je deze in?

 1. Als de gebruiker geen cookies wil ontvangen, kan hij/zij de instellingen van de browser wijzigen. Houd er rekening mee dat het uitschakelen van de ondersteuning van cookies die noodzakelijk zijn voor authenticatieprocessen, beveiliging en het behoud van gebruikersvoorkeuren het gebruik van websites kan bemoeilijken en in extreme gevallen zelfs onmogelijk kan maken.
 2. Selecteer hieronder de internetbrowser die je gebruikt en volg de instructies om cookie-instellingen te beheren:

  Mobiele apparaten: